• Selamat datang ke laman web rasmi Koperasi Konsumer Malaysia Berhad


Rasional Logo
Logo ini adalah di ilhamkan daripada rimbunan pokok banyan yang tegap lagi menarik. Cabang tujuh helai daunnya mewakili 7 prinsip koperasi. Secara simbolik, tunas-tunas daun ini menggambarkan pertumbuhan dan kepelbagaian kegiatan KKMB yang bermula dari tunas utamanya. Tunas ini juga memaparkan gabungan serta gerakan utama KKMB menuju ke arah dimensi baru.


PRINSIP KOPERASIPRINSIP PERTAMA:- KEANGGOTAAN SUKARELA DAN TERBUKA
PRINSIP KOPERASIPRINSIP KEDUA:- KAWALAN ANGGOTA SECARA DEMOKRASI
PRINSIP KOPERASIPRINSIP KETIGA:- PENYERTAAN EKONOMI ANGGOTA
PRINSIP KOPERASIPRINSIP KEEMPAT:- AUTONOMI DAN KEBEBASAN
PRINSIP KOPERASIPRINSIP KELIMA:- PENDIDIKAN, LATIHAN DAN MAKLUMAT
PRINSIP KOPERASIPRINSIP KEENAM:- KERJASAMA DI KALANGAN KOPERASI
PRINSIP KOPERASIPRINSIP KETUJUH:- PRIHATIN TERHADAP MASYARAKAT